Activity-Based Social Studies Teaching: An Investigation of Activity-Based Teaching of Responsibility as a Value

Authors

  • Ali Yalçın Social studies education, Independent researcher
  • Selma Güleç Bursa Uludag University Faculty of Education Department of Social Studies Education

Keywords:

Social studies, Activity-based teaching, Value, Values education, Responsibility

Abstract

Etkinlik temelli sosyal bilgiler öğretimi, bilgi, beceri, değer ve kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerin uygulandığı ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan bir öğrenme sürecidir. Etkili, üretken ve katılımcı vatandaşlar yetiştirmenin yollarından biri olan sosyal bilgiler dersinin en önemli hedeflerinden biri etkinlik temelli öğretim sürecidir. Bu araştırma, etkinlik temelli sosyal bilgiler öğretimi sürecinde sorumluluk değerinin öğretilmesine ilişkin öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmayı ve derste yapılan gözlemlere dayanarak sorumluluk değerinin öğrencilere kazandırılmasındaki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca çalışmada ayrıntılı katılımcı bilgileri elde etmek için veri çeşitlendirmesi kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan temel veri toplama araçları yarı yapılandırılmış görüşme anketi, öğrenci ürünlerini içeren görsel çalışma etkinlikleri, gözlem formu ve kişisel bilgi anketinden oluşmuştur. Ayrıca araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal bilgiler dersinde 5. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sorumluluk değeri temelli etkinlik öğretimi süreci, öğrencilerin sorumluluklarını ve olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmelerine katkı sağlamıştır. Öğrenciler derse katılmak, derste verilen görevi yerine getirmek, ders çalışmak, söz alarak konuşmak gibi sorumluluklarını belirttiler.

Published

2024-05-16

How to Cite

Yalçın, A., & Güleç, S. (2024). Activity-Based Social Studies Teaching: An Investigation of Activity-Based Teaching of Responsibility as a Value. Journal of Inquiry Based Activities, 14(1), 43–61. Retrieved from https://ated.info.tr/index.php/ated/article/view/204

Issue

Section

Social Sciences Education Research Articles